ZTC saņem sociāli atbildīga uzņēmuma balvu

2019. gada 28.novembrī, konkursa “Jelgavas pilsētas Gada balva uzņēmējdarbībā 2019” noslēgumā SIA “Zemgales tehnoloģiskais centrs” tika apbalvots nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums”.

Nominācijā vērtēts uzņēmuma mikroklimats, mūsdienīgu darba vietu nodrošināšana, darbinieku iesaiste uzņēmuma mērķu sasniegšanā, jauniešu nodarbinātība, kā arī videi draudzīga saimniekošana.

Par konkursu

Konkursā “Jelgavas pilsētas Gada balva uzņēmējdarbībā 2019” tika apbalvoti deviņi Jelgavas pilsētas uzņēmumi trīs nominācijās: “Gada debija”,  “Sociāli atbildīgs uzņēmums” un “Radošs uzņēmums”. Konkursā piedalās uzņēmumi, kuri ir reģistrēti Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un veic savu darbību vismaz trīs gadus pēc kārtas. Katra nominācija iedalīta trīs apakšgrupās: uzņēmumi ar darbinieku skaitu līdz 10, ar darbinieku skaitu no 11 līdz 50 un uzņēmumi, kuros ir vairāk nekā 51 darbinieks.

Konkursam pieteiktos uzņēmumus izvērtē žūrijas komisija, kurā darbojās Jelgavas pilsētas domes vadība, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvji, kā arī cilvēki no uzņēmējdarbības vides.