fbpx

Horizon 2020 programmas RTU īstenotais projekts MORE-CONNECT, kur piedalījās arī karkasa majas ražotājs ZTC, tuvojas noslēgumam.

Horizon 2020 programmas RTU īstenotais projekts MORE-CONNECT, kur piedalījās arī karkasa majas ražotājs ZTC, tuvojas noslēgumam. Projekta mērķis ir sasniegts, un esam priecīgi par iespēju izmantot savu pieredzi un zināšanas, lai uzlabotu dzīvojamo māju siltināšanu un uzlabotu to iekštelpu klimatu.

MORE-CONNECT (Development and advanced prefabrication of innovative, multifunctional building envelope elements for MOdular REtrofitting and smart CONNECTions) mērķis ir radīt un demonstrēt rūpnieciski izgatavojamas un saliekamas komponentes ēku renovācijai. Elementi ir paredzēti ražošanai piecos Eiropas ģeoklāsteros, tādējādi piedāvājot ātru un efektīvu veco ēku renovācijas iespēju par samērīgām cenām.

MORE-CONNECT ir Eiropas savienības H2020 programmas pētniecībai un inovācijai finansēts projekts. MORE-CONNECT cenšas attīstīt ražotus, multifunkcionālus renovācijas elementus ēkas kopējai norobežojošajai konstrukcijai (fasādei un jumtam) un montāžas celtniecības pakalpojumus. Ražotus elementus apvienotu, izvēlētos un kombinētu gala lietotājs, balstoties uz tā specifiskajām vajadzībām. Vairāk par MORE-CONNECT Šeit

Par projektu

Pēc vairāku gadu aktīva darba pie modulārās renovācijas procesa attīstīšanas MORE-CONNECT partneri, tai skaitā ZTC, ir sagatavojuši mācību moduļus inženieriem, amatniekiem, arhitektiem u.c. Mācību moduļi sagatavoti piecām Eiropas valstīm, tai skaitā Latvijai, ņemot vērā vietējās vajadzības un specifiku.  Projekta ietvaros tika veikta dzīvojamo ēku renovācija Latvijā, Igaunijā, Dānijā un Nīderlandē. Savukārt Čehijā tika uzbūvētā neliela demonstrācijas ēka.

Projektā tika attīstīti divi ēku renovācijas procesa automatizācijas risinājumi. Pirmais ir ražošanas līniju automatizācija, bet otrais ir automatizācija uz vietas. Automatizētā rūpnieciskā ražošanas līnija, ko īsteno projektu industrijas partneris karkasa majas ražotājs SIA “Zemgales tehnoloģiskais centrs” ļauj samazināt būvniecības atkritumu daudzumu un nodrošināt siltumizolācijas pielietošanu ar augstāko precizitāti, ko kontrolē automatizācijas līnijas iepriekš iestatītais algoritms. Projekta laikā tika izstrādāti dažādi paneļu stiprinājumu risinājumi.

Izstrādātos stiprinājumu risinājumus jāpielāgo konkrētām Latvijas tipveida daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku sērijām.

Projekta laikā tika konstatēts, ka ēku renovācijas izmaksas, izmantojot rūpnieciski izgatavojamos paneļus, ir augstākas, nekā veicot tipveida siltināšanas risinājumus. Tomēr, ņemot vērā aizvien pieaugošo renovācijas procesa intensitāti, var prognozēt izmaksu samazinājumu.

 

ZTC piedalās mācību materiālu izstrādē

Modulārās renovācijas ražota paneļa prototips, ko Rīgas Tehniskajai universitātei izgatavoja ZTC.